คำถามที่พบบ่อย

更新信息 18/10/2019
  • Question:

    โชว์รูมตั้งอยู่ที่ไหน

    Answer:
    โชว์รูมของเรา ตั้งอาคารมหาทุนพลาซ่า 888 ชั้น 1 ส่วนหน้า ยูนิต 2 ถนนเพลินจิต ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต